วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติครูนาฏศิลป์

นายปุญชรัศมิ์     นวลคล้าย
ครูผู้สอน
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนบทความประทับใจในความเป็นครู

การแสดงพื้นเมืองทางเหนือ ชุด ฟ้อนสาวไหม 


วันสุททรภู่ปี วันที่ 16 มิถุนายน 57

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย


 ร่วมถ่ายภาพกับนักแสดงจินตลีลาวันสุนทรภู่ที่โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
 ผู้ฝึกซ้อมร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน


 ขับเสภาเปิดงานวันสุนทภู่ปี57
ผู้ฝึกซ้อมแต่งหน้าให้นักแสดงละครผู้แสดงเป็นผีเสื้อสมุทร


ผู้ฝึกซ้อมร่วมถ่ายภาพกับนักแสดงเรื่องพระอภัยมณี